Aannemersbedrijf in Deventer, Zelhem, Oirschot, Lunteren & Groningen. Takkenkamp is kwaliteit toevoegen!

Restauratie Lambertuskerk te Strijen

Project beschrijving

Categorie
Restauratie

De Grote- of Sint Lambertuskerk, is de karakteristieke monumentale dorpskerk van de gemeente Strijen (Zuid Holland)

Het gebouw is zeer oud, deels waarschijnlijk uit 1400 maar het eigenlijke schip van de kerk uit begin 1500. Oorspronkelijk was het een kruiskerk, waarvan het ene transept nog bestaat aan de zijde van de Kerkstraat. Aan de andere zijde is het transept weggebroken toen in 1847 het kerkgebouw met de noorderaanbouw is uitgebreid om het toenemende aantal kerkgangers een plaats te bieden.

In de jaren 1936-1939 vond een grote restauratie plaats en is de huidige consistorie gebouwd op de plaats waar deze zich nu bevindt.

In de periode 1993-1994 heeft er opnieuw een grote restauratie plaatsgevonden, waarbij het gehele gebouw onder handen is genomen. Er zijn toen geheel nieuwe banken gekomen, die ook een andere opstelling kregen. Er is een nieuwe verwarming aangelegd en er zijn 13 glas-in-lood ramen geplaatst. Deze nieuwe ramen zijn geschonken door de gemeente Strijen, het waterschap en diverse instellingen, personen en verenigingen, zowel uit Strijen als van elders. De glas-in-lood ramen in de noorderaanbouw zijn al in 1950 geplaatst en zijn een geschenk van een oud dorpsgenoot.

In opdracht van het kerkbestuur en onder directievoering van Van Hoogevest Architecteten zijn de gevels op diverse locaties onder handen genomen.

Het plaatselijk herstellen van metselwerk en voegwerk, staalwerk behandelen, kleinschalig schilderwerk en natuursteenherstel met uiteraard de benodigde bereikbaarheidsmiddelen zijn door ons uitgevoerd.