Vleermuis

Natuurvriendelijk isoleren

Het natuurvriendelijk isoleren van uw koopwoning

Uw particuliere koopwoning natuurvriendelijk isoleren?

In Nederland laten elk jaar duizenden woningeigenaren hun spouwmuren of daken isoleren. Het isoleren van muren en daken is een belangrijke stap in het verminderen van het gebruik van aardgas en de uitstoot van CO2. Goed voor een lagere energierekening, een comfortabel huis én voor het klimaat. Maar wist u dat bij het isoleren verblijfplaatsen van huismussen, gierzwaluwen of vleermuizen verdwijnen? Dat is natuurlijk niet wenselijk.

Kostbaar en tijdrovend onderzoek

Om de vleermuis te beschermen kan aan de hand van een ecologisch onderzoek bekeken worden of er vleermuizen in het huis leven. Zo'n onderzoek is erg duur en neemt veel tijd in beslag. Laat u uw woning door ons isoleren dan maken wij uw woning vooraf natuurvrij waardoor ecologisch onderzoek niet meer nodig is

Wij hebben de oplossing

Natuurvriendelijk isoleren. Als een van de eerste isolatiebedrijven in Nederland zijn wij, Takkenkamp Vastgoed Verduurzamers, getraind om op deze manier uw koopwoning te isoleren.

Waarom natuurvriendelijk isoleren?

In de Wet natuurbescherming worden dieren zoals de huismus, gierzwaluw, de spreeuw en diverse vleermuissoorten beschermd. Volgens deze wet is het verboden om verblijfplaatsen van vogels of vleermuizen af te breken. Het zomaar isoleren van spouwmuren of daken zonder rekening te houden met deze dieren mag dus niet. Vanaf heden wordt dit bij particuliere woningeigenaren niet meer gedoogd zoals voorheen. Maar verduurzamen is wel noodzakelijk om de CO2-uitstoot te verminderen. Natuurvriendelijk isoleren verenigd wet en wens en maakt het mogelijk om de biodiversiteit en het klimaat te beschermen.

Natuurvriendelijk_isoleren_mussen

Hoe werkt natuurvriendelijk isoleren?

Bij natuurvriendelijk isoleren krijgen de dieren de kans weg te vliegen vóórdat we gaan isoleren. Ook zorgen we voor nieuwe verblijfplaatsen voor de dieren. Dit gebeurt in vier stappen, u hoeft hier zelf niets voor te doen!

1. Uw adviseur adviseert

Naast de isolatie oplossingen adviseert de adviseur ook over de maatregelen van natuurvriendelijk isoleren en brengt precies in kaart hoe dat werkt en welke kosten daarmee gemoeid gaan. Er volgt dan ook een schriftelijk en gespecialiseerde offerte.

2. Natuurvrij maken

We geven vogels en vleermuizen vóór de isolatie de kans om uit uw woning te vertrekken. Daarvoor maken we de openingen onder de dakrand dicht en plaatsen flappen voor openingen (bijvoorbeeld voor de open stootvoegen) in de spouwmuur. De dieren kunnen dan nog wel naar buiten, maar niet meer terug naar binnen. Dit gebeurt enkele dagen voor het isoleren. Bij het natuurvrij maken, houden we rekening met het broedseizoen van de dieren, met de kraamperiode en winterrust van vleermuizen en zorgen we ook voor toekomstige verblijfplaatsen. Deze worden zoveel mogelijk onzichtbaar in de spouw weggewerkt en uiteraard zonder dat u inlevert op het comfort van isolatie.

Of bel met onze adviseurs.

3. Isoleren

Minimaal 5 dagen na het natuurvrij maken van de woning komen we langs om uw woning te isoleren. Dit gebeurt meestal in 1 dag.

4. Melding

Voor het isoleren van woningen met vogels of vleermuizen is ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig. Bij gemeentes die een ontheffing hebben, is het voor u als woningeigenaar verplicht om uw woning op een natuurvriendelijke manier te isoleren. Deelnemende gemeenten hebben deze ontheffing gekregen voor inwoners met een koophuis (geen huurwoning of appartement). Wij melden uw woning aan, zodat u gebruik kunt maken van deze ontheffing. Als uw gemeente geen ontheffing heeft, is het natuurlijk alsnog mogelijk om uw woning op een natuurvriendelijke manier te isoleren. Vraag hiernaar bij uw adviseur.

Natuurvriendelijk isoleren woning

Natuurkalender

Het aanbrengen van vleermuis werende maatregelen moet plaatsvinden volgens en in overeenstemming met de natuurkalender.

natuurkalender_maanden

natuurkalender_geel Winterperiode - Toegestaan, maar de woning is pas vleermuisvrij ná de winterperiode. natuurkalender_groen Toegestaan, na 5 dagen is de woning vleermuisvrij.
natuurkalender_geel-groen kopie Effectiviteit vleermuiswerende maatregelen moet worden ingeschat door een ecoloog (avondtemperatuur 2 dagen achtereen >10˚C). natuurkalender_rood Kraamperiode - Niet toegestaan.

 

Winterperiode

Vleermuizen zijn tussen 1 november en 1 maart inactief (vergelijkbaar met een winterslaap) en vliegen die maanden zelden uit om eten te zoeken. Het aanbrengen van vleermuis werende maatregelen kan dan wel, maar pas na 1 maart worden vleermuizen weer actief en kan een woning dan ook natuurvrij worden verklaard. Dieren kunnen in de winter het pand verlaten zodat zij indien gewenst naar vorstvrije winterverblijfplaatsen kunnen uitwijken.

Kraamperiode

In de kraamperiode (die globaal loopt van 1 april tot 1 augustus) als er nog geen ‘’vlieg vlugge’’ jongen zijn, is het natuurvrij maken onverantwoord en mag het niet plaatsvinden. Volwassen vleermuizen zullen het pand wel verlaten, maar de jongen blijven achter. Vleermuis werende maatregelen mogen dus niet worden aangebracht in de periode van 1 april tot 1 augustus. Ook in verband met het broedseizoen van vogels dienen de maatregelen voor 1 april te zijn aangebracht. 

Het natuurvrij maken van spouwmuren mag binnen de methodiek van het pre-SMP (soortenmanagementplan) uitsluitend door een erkend isolatiebedrijf plaatsvinden, Takkenkamp is een van deze erkende bedrijven.

Natuurvriendelijk isolatiebedrijf

Om natuurvriendelijk te mogen isoleren, moet er eerst een gespecialiseerde training gevolgd en afgerond worden. Tijdens de training leren de deelnemers te werken volgens de eisen van het natuurvriendelijk isoleren en krijgen ze informatie over het belang van kwetsbare vogels en vleermuizen voor de biodiversiteit in ons land. Tijdens het praktijkexamen moeten de deelnemers laten zien dat zij op een correcte wijze een woning natuurvrij kunnen maken en voor nieuwe verblijfplaatsen in de spouw kunnen zorgen. De belangrijkste regel voor het isolatiebedrijf is dat de werkzaamheden zo georganiseerd worden dat er geen dieren doodgaan of worden verstoord in het broedseizoen of midden in de winter, wanneer er vleermuizen in de spouwmuur overwinteren. 

Medewerkers van Takkenkamp hebben vanuit diverse vestigingen het examen met goed gevolg afgelegd en kunnen daarom uw koopwoning erkend natuurvriendelijk isoleren. Als een van de eerste bedrijven in Nederland bieden wij deze nieuwe manier van isoleren aan.

Kijk voor meer informatie over de deelnemende gemeenten op www.natuurvriendelijkisoleren.nl.

NB Deze methodiek is specifiek ontwikkeld voor individuele koopwoningen met particuliere eigenaren.

Natuurvriendelijk isoleren medewerker vervangende woonruimte dieren

Meer informatie

Neem voor meer informatie over natuurvriendelijk isoleren contact met ons op. Wij vertellen u er graag meer over.

Persoon16