Certificeringen

Certificeringen 2021-06-21T11:53:29+00:00

Kwaliteitsborging Vrijwel ieder bedrijf draagt opvattingen uit dat uitsluitend kwaliteit wordt geleverd. Ook wij. Takkenkamp heeft als slogan “Takkenkamp is kwaliteit toevoegen”. Wij geven onze klanten graag de externe bevestiging van onze kwaliteitsbelofte dus hebben wij dit o.a. via een aantal certificeringen georganiseerd en geborgd.

VGO keur  staat voor een duurzame samenwerkingsvorm in onderhoud en renovatie RGS, die veelzijdig voordeel oplevert. Het is de vooruitstrevende stap van inspanningsgericht naar resultaatgericht samenwerken. Door de basis waarop u samenwerkt te veranderen en strategisch vastgoedbeheer ook als onderhouds- of renovatiebedrijf te beheersen, kunt u de gebouwen beter renoveren en onderhouden. Deze kennisbundeling, die plaatsvindt in een partnership tussen verantwoordelijke partijen, geeft een beter resultaat voor alle partijen. Download hier het VGO keur certificaat. 

Het biedt u als vastgoedbewoner en –gebruiker een goed onderhouden kwaliteitsgebouw: comfort en waar voor uw geld. Als vastgoedeigenaar krijgt u de zekerheid van geen onnodig, maar goed onderhoud en renovatie, voor minder geld. De risico’s van uw vastgoedbeheer zijn beheersbaar en onderhouds- en renovatiebedrijven leveren resultaat. Als onderhouds- of renovatiebedrijf draagt u meer verantwoordelijkheid, denkt u strategisch mee met scenario- ontwikkeling, beslist u met uw vakmanschap gezamenlijk over de beste aanpak. U krijgt een interessante, goede werkvoorraad voor een lange termijn. Met deze verbetering verduurzaamt u het Nederlandse vastgoed. VGO-keur: duurzaam onderhoud, beter voor Nederland.

ISO 9001 volgens deze standaard moet het kwaliteitsbeleid beschreven staan en moet dit beleid bekend zijn bij alle medewerkers. De organisatie moet zorgen voor het verhogen van de klantentevredenheid door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of de dienst van de organisatie. Daarnaast moet de organisatie de bedrijfsprocessen beheersen en dit kunnen aantonen. Kortom: doen wat je zegt en zeggen wat je doet! Download hier het ISO 9001:2015 certificaat. 

VCA de Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is een certificeerbare controlelijst voor aannemers waarmee zij aan kunnen tonen dat zij veiligheid, gezondheid en milieurisico`s beheersen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer. Tevens bevat deze norm aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk te verhogen. Download hier het VCA** certificaat. 

KOMO een collectief kwaliteitsmerk dat in de Nederlandse bouw gebruikt wordt, zowel in burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U) als in grond-, weg- en waterbouw (GWW). Het KOMO-keurmerk mag men alleen aanbrengen, als het product, proces of dienst voldoet aan de KOMO-kwaliteitseisen. In deze beoordelingsrichtlijnen zijn alle kwaliteits-, milieu- en veiligheidseisen voor de Nederlandse markt vastgelegd. Wij dragen het KOMO-procescertificaat voor ons voegwerk sinds 2004 en mogen dit tevens, als eerste in Nederland, sinds medio 2013 voor onze spouwmuurverankering. Download hier het KOMO procescertificaat. 

Kennis en Kunde het kwaliteitsbeleid ‘Gelderse Voet’ van de Provincie Gelderland is het kader van de kwaliteitsregeling Kennis & Kunde. Doel is het verbeteren van de uitvoeringskwaliteit van de kleine en middelgrote bedrijven, die werken aan gebouwd cultureel erfgoed in Gelderland.

ERM Alle restauratiewerkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met Van Milt Restaurateurs. Van Milt Restaurateurs is door de ERM erkend voor restauratie van zowel metselwerk, voegwerk als historisch beton. ERM is opgericht om de kwaliteit van het restaureren van monumenten op een breed gedragen kwaliteitsniveau te brengen en te houden. Daartoe werken opdrachtgevers, overheden en bij het restaureren betrokken specialisten en bedrijven samen in de netwerkorganisatie ERM. Samen stellen zij kwaliteitsrichtlijnen op voor de uitvoering van een restauratie. Download hier het ERM certificaat voor ‘Historisch Beton’.

Advies op maat
Contact