IMG-20220521-WA0002-min

Project

Bijzonder renovatiewerk in Den Haag

Den Haag

Sloop en wederopbouw

Onlangs zijn we gestart met de sloop en wederopbouw van de gevels van twee flats in Den Haag. Nadat BKS beheer constateerde dat er scheuren in de gevels van de twee flats zaten werd constructeur Nebest ingeschakeld om de gevels te inspecteren en te beoordelen. Nebest heeft naar aanleiding hiervan geconstateerd dat er tijdens de bouw verschillende onderdelen verkeerd zijn gegaan.

IMG-20220523-WA0010-min

Door de optelsom van alle problemen werd geconcludeerd dat er per flat drie buitengevels moeten worden gesloopt en opnieuw moeten worden opgetrokken, waarbij er ook gekeken moet worden naar alle constructieve onderdelen. Hierbij worden de geveldragers en consoles gecontroleerd, herberekend en daar waar nodig hersteld en nieuwe toegevoegd. Tevens wordt er gelet op alle details. Mortel wordt afgestemd op de nieuwe baksteen en gecontroleerd op juiste hechting en kwaliteit. Murfor wapening wordt opnieuw berekend en op de juiste manier aangebracht. Dilataties zowel horizontaal als verticaal worden op de juiste manier uitgevoerd. Beschadigde lateien worden hersteld. Gevelisolatie, lateislabben en gevelverankering wordt gecontroleerd en waar nodig hersteld.   Nebest heeft hiervoor als directievoerder een volledige beschrijving van het bouwproject gemaakt (een bouwbestek) en een aanbesteding  gedaan. De opdracht voor het herstelwerk ging naar Takkenkamp Vastgoed Verduurzamers.

IMG-20220521-WA0001-min

Hoofdaannemer

Dat wij de hoofdaannemer van het project zijn, maakt het werk nóg leuker en uitdagender. Als hoofdaannemer moeten we alle facetten van het project aansturen, waaronder:

  • vergunningsaanvragen,
  • bouwplaatsinrichting met verkeersmaatregelen, 
  • inkoop en aansturing onderaannemers,
  • het houden van bouwvergaderingen,
  • aansturing en uitzoeken van de juiste werkwijze en uitwerking  van de constructie,
  • planning van het werk,
  • et cetera. 

Onze werkzaamheden

De eerste flat wordt compleet rondom in de steigers gezet. Vervolgens worden de buitengevels handmatig gesloopt. Daarna worden de gevels weer opnieuw opgetrokken met uiteraard extra aandacht voor juiste verwerking van het metselwerk en de constructie. Daarna wordt de steiger gedemonteerd en wordt de tweede flat op dezelfde manier aangepakt. Wij verwachten ongeveer 24 werkweken per flat bezig te zijn, in totaal dus ongeveer één jaar werk.

IMG-20220521-WA0002