Hellend binnendak isoleren

Nieuws

Hellend binnendak isoleren

Isolatie van een hellend binnendak; wat houdt dat exact in?

Het isoleren van (hellende) binnendaken is zoveel meer dan het enkel monteren van de isolatieplaten. Zeker bij Takkenkamp Groep kijken wij veel breder naar deze dienstverlening. De montage is slechts een onderdeel van dit specialistische vak.

Klantreis

Voor elke klant start er binnen onze organisatie een eigen reis. Het vertrekpunt is het vaststellen van de wens of eigenlijk het doel van de klant. Wat wil de klant bereiken met zijn isolatievraag? Welke doelstelling zit verpakt in de vraag en wat zijn de eisen en wensen? Voor de zakelijke opdrachtgever kan dat bijvoorbeeld een thermische oplossing zijn die past bij een zolderfunctie (denk aan opberg, hobby, slapen).

Daarnaast bestaan er voor deze klantgroep ook een aantal zakelijke ambities:

 • Exploitatieperiode & kwaliteit van de woning
 • Wel of geen esthetische wensen of eisen met comfort verhoging, denk hierbij aan ombouw van opberg- naar een leefzolder
 • Budget
 • De ingreep moet passen in een plan voor CO₂ verlaging en meelopen op de route naar CO2 neutraal in 2050
 • Is er een onderliggende organisatiekeuze of klantkeuze voor circulariteit


Ook de particuliere huurder/eigenaar die met deze vraag komt, heeft haar eigen onderliggende doel:

 • Energie besparen en daarmee kosten
 • Impact overlast & aandacht
 • Duurzaam & veilig
 • Comfort verhogen, denk bijvoorbeeld aan de thuiswerkplek


Door deze vraag goed vooraf in beeld te hebben, komen we tot de juiste routekaart en komt de reis uit op de juiste bestemming met als ultieme doel een uiterst tevreden klant & bewoner.

Routekaart & beslisboom isolatieplan

We starten altijd met een vrijblijvende QuickScan en een bureauonderzoek. Is dat wat de klant wenst mogelijk in de bestaande woning(en) en welke maatregelen zijn hierbij van belang. Belangrijke pijlers zijn het behoud van de woningwaarde, het voorkomen van degradatie van de woning en/of het ontstaan van onjuiste keuzes waar men later spijt van heeft. De zogenaamde no-regret keuzes.

Dit deel van het voortraject is zeker zo belangrijk dan de daadwerkelijke uitvoering. Sterker nog; een voorwaarde die de juiste invulling behoeft. We hebben de ervaring dat we in dit stadium vaak tot een soms verrassende wending van de initiële vraag en de beoogde oplossing van de klant komen. Hier zit zeker onze toegevoegde waarde. We zetten hiervoor onze kennis en ervaring in, maar gebruiken ook objectieve tools. Zie voorbeeld beslisboom ERM en routekaart TKI Urban Energy 

Maatwerk

Omdat iedere klant een eigen reis maakt, ontstaat er altijd een maatwerk oplossing. Panden en woningen zijn nooit gelijk aan elkaar. Bewoners en hun wensen zijn nooit gelijk. Zijn er geen bouwfysische verschillen, dan wijken de hygrische (vocht opnemende) eigenschappen wel af. We bieden graag vanuit de samenwerking als partner ondersteuning. Met oog voor detaillering vanuit ons vak als bouwers en met een pragmatisch raakvlak met isolatie, werken we bijvoorbeeld graag een ventilatieplan voor een gehele woning uit. Dan pas werken we echt aan klantwensen en aan duurzame oplossingen. Ons productenpallet is breed en omvat oplossingen voor binnenwerk dampdicht, damp open en damp open capillair. Ook het pallet voor actief na-isoleren is groot. De producten zijn allen omkeerbaar en los maakbaar met het oog op een circulair proces. 

Advies & Ondersteuning

Ons concrete dienstenpakket in de advies en ondersteuningsfase bij binnendak isolatie omvat de volgende zaken:

 • Risico’s en kansen inventarisatie op kapconstructie, dakbeschot buiten- en binnenzijde
 • Logistiek plan voor bereikbaarheid en toegankelijkheid
 • Aanvullend op QuickScan, inventarisatie en verdiepingsonderzoek
 • Product- en verwerkingsadvies, ook op milieu impact (CO₂ footprint)
 • RC-waarde berekeningen
 • Condensatie risicoanalyse
 • Technische productinformatie
 • Informatie over bouwregelgeving (o.a. brandaspecten)
 • Kwaliteitsborging bij proefwoning en project door inspecties


Uitvoering

Ook in de uitvoering houden wij rekening met een breed pallet aan belangen. In de (werk)voorbereiding nemen we de woning gedetailleerd op en daarbij wordt verder gekeken dan alleen isolatie, denk aan verplaatsen van electra en overige leidingen CV ketels en MV boxen. Ook het vervangen en of bijplaatsen van dakramen hoort daarbij. Zo werken we veel met prefab-onderdelen die ter plaatse worden (af)gemonteerd. We beperken hiermee de impact voor de bewoner (in tijd en overlast), maar ook onze medewerkers die snel en overzichtelijk, zonder te veel belasting van lichaam lokaal de eindmontage kunnen vervullen. Om onze voetafdruk zo klein mogelijk te houden nemen we zoveel mogelijk materialen mee welke voorbereid zijn en passend (prefab) voor de situatie, mede hierdoor beperken we onze vervoersbewegingen en de afvalstroom (denk aan snijafval).

We hebben ook dromen voor de toekomst en deze liggen inmiddels binnen handbereik:
We onderzoeken de mogelijkheden voor het maken van een 3D-scan, waarbij digitale opname technieken in de woning worden gemaakt. Met deze informatie kunnen we nog beter en nog slimmer de zolders prefab voorbereiden en zaagverlies naar nul brengen.

Montageteams

We zijn als organisatie niets anders dan de mensen die er werken. We zijn trots op onze vakmannen en andere collega’s. De teams in de uitvoering zijn selfsupporting en leveren over het algemeen binnen 1 werkdag een geïsoleerde zolder aan een bewoner op. Ze verzorgen tevens de demontage van ZAV’s en doen het nodige voorbereidende (sloop) werk en voeren dit zelf af. Eenvoudige werkzaamheden aan de E installatie zitten tevens in ons standaardpakket. Met het daarnaast zelf vervangen/vernieuwen en aanbrengen van dakramen denken wij ons aanbod compleet te maken.

Denkt u dus na over (dak)isolatie, ga dan eens het gesprek met ons aan en laat u verrassen door de vele mogelijkheden en opties voor een beter en fijner leefklimaat! Misschien is de verrassing groter dan u denkt en is er voor uw doel en wens een heel andere oplossing.

ECHT. een goede oplossing vraagt om ECHT. een goed advies.

Binnendak isoleren