Terrana_1_in_de_steiger

Project update

Bijzonder renovatiewerk in Den Haag

In een eerder bericht vertelden wij dat we van start waren gegaan met de sloop en wederopbouw van de gevels van twee flats in Den Haag. Inmiddels zijn we volop bezig met de werkzaamheden van de eerste flat Terrana 1. De steiger is geplaatst, de buitengevels zijn gesloopt en de consoles met de geveldragers zijn hersteld. Ook het metselwerk is opgestart en ongeveer voor de helft afgerond. Op het uitgevoerde metselwerk zijn door Nebest trekproeven uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn inmiddels goedgekeurd.

Om vertraging en de daarbij komende extra kosten zoveel mogelijk te voorkomen, is het van belang dat alle extra werkzaamheden met spoed worden voorbereid en uitgevoerd.

locatie_trekproef_gevelsteen

Nadat de buitengevels waren gesloopt werden de uiteindelijke oorzaken van de scheurvorming in de gevels nog beter zichtbaar. In de eerste plaats was de aanhechting van de mortel aan de gevelsteen onvoldoende. Daarnaast was het metselwerk op de plaatsen van de dilataties aan elkaar verankerd waardoor er door werking van de gevels scheuren zijn ontstaan.

Een belangrijke oorzaak was dat de consoles van de geveldragers te dik en met de verkeerde materialen waren opgevuld, waardoor de trek- en drukbouten waren verbogen. Op onderstaande foto's zijn de oude en nieuwe situatie en de kromme bout te zien. Alle consoles en geveldragers zijn gecontroleerd, opnieuw gemonteerd en afgesteld en waar nodig voorzien van nieuwe bouten. Hiervoor moest ook de isolatie en de folie worden verwijderd en opnieuw aangebracht worden. In samenwerking met Jordahl Gevelverankering is de constructie aangepast. De geveldragers moesten in de oude situatie drie bouwlagen dragen, in de nieuwe situatie zijn dit twee bouwlagen geworden.

geveldragers_fout_gemonteerd geveldragers_situatie_hersteld verbogen_bout_console

Schijngevels en scheur in beton

Herstelwerkzaamheden

Boven de ingang van de parkeergarage zitten schijngevels. Het binnenblad van deze gevels is  afgekeurd en de stabiliteit is onvoldoende. Door Nebest is hiervoor een herstelplan opgesteld. We gaan de schijngevels stabiliseren met een staalconstructie in de spouw. 

In het betonnen binnenblad van de flat constateerden wij een scheur. Ook hiervoor is door Nebest een berekening en een herstelplan opgesteld. De scheur gaan we herstellen en stabiliseren door ankers van één meter lang in het beton aan te brengen. Deze ankers worden van onderaf ingeboord en vervolgens chemisch vastgezet. Het plafond moet hiervoor gedeeltelijk worden gesloopt en de constructie moet tijdens de werkzaamheden worden onderstempeld.

Fragment staalconstructie schijngevels