Vleermuis natuurlijkvriendelijk isoleren

Landelijke Aanpak Natuurvriendelijk Isoleren

Landelijke oplossing voor Natuurvriendelijk Isoleren

In mei 2024 hebben de ministeries van BZK en LNV, samen met het IPO, de provincies en de VNG, een gezamenlijke aanpak gepresenteerd: de Landelijke Aanpak Natuurvriendelijk Isoleren. De nieuwe strategie stelt woningeigenaren in staat om hun huizen te isoleren door een isolatiebedrijf in te schakelen dat natuurvriendelijk isoleert. Op deze manier wordt de woning verduurzaamd met respect voor de natuur, zonder dat voorafgaand ecologisch onderzoek uitgevoerd en/of een omgevingsvergunning aangevraagd moet worden.

De aanpak biedt een oplossing voor de komende drie jaar, waarin gewerkt wordt aan gemeentelijke soortenmanagementplannen (SMP's). Deze plannen zorgen voor een gebiedsgerichte omgevingsvergunning, waardoor zowel woningeigenaren als andere initiatiefnemers makkelijker en sneller kunnen isoleren.

Natuurvriendelijk Isoleren

Wat is natuurvriendelijk isoleren?

Natuurvriendelijk isoleren houdt in dat woningen geïsoleerd worden met technieken en materialen die rekening houden met de leefomgeving van beschermde dieren zoals vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Deze dieren, die vaak onder daken en in spouwmuren leven, zijn cruciaal voor de Nederlandse biodiversiteit en vallen onder de bescherming van de Omgevingswet.
Natuurvriendelijk_isoleren_mussen

Natuurvriendelijke methodes

Bij natuurvriendelijk isoleren worden er voorafgaand aan de werkzaamheden uitvlieg mogelijkheden voor vleermuizen gerealiseerd door zogenoemde 'exclusion flaps' te plaatsen. Deze flapjes zorgen ervoor dat vleermuizen wel kunnen uitvliegen, maar niet meer terug naar binnen kunnen. Bovendien worden de werkzaamheden uitgevoerd volgens de natuurkalender, waardoor isolatiewerkzaamheden niet plaatsvinden tijdens de kraam- of broedperiode (1 april - 31 juli) en de winterslaap (1 november - medio maart). Dit voorkomt verstoring en/of doding van de dieren.

Natuurvriendelijk_isoleren_medewerker

Waarom deze aanpak?

De voordelen van woningisolatie zijn duidelijk: verminderd aardgasverbruik, lagere energierekeningen, en een stap richting de klimaatdoelen. Echter, bij traditionele isolatiemethodes worden beschermde diersoorten vaak verstoord of gedood, wat in strijd is met de wettelijke zorgplicht van woningeigenaren. De Landelijke Aanpak Natuurvriendelijk Isoleren voorkomt deze negatieve effecten door te werken met natuur inclusieve methoden.

 

 

Natuurvriendelijk_isoleren_woning

Korte en (middel)lange termijn doelen

Op korte termijn kunnen woningeigenaren dankzij deze aanpak hun woning isoleren zonder lang en duur ecologisch onderzoek. De tijdelijke gedragscode en pre-SMP's zorgen voor een snelle start. Voor de (middel)lange termijn wordt toegewerkt naar SMP's in alle gemeenten, zodat iedere woningeigenaar eenvoudig en natuurvriendelijk kan isoleren met een gebiedsgerichte omgevingsvergunning.

Takkenkamp Groep

Takkenkamp Groep

Uw partner in natuurvriendelijk isoleren

Bij Takkenkamp Groep passen we de natuurvriendelijke isolatiemethode al sinds de zomer van 2023 toe. Al onze medewerkers zijn hierin opgeleid, zodat we u optimaal kunnen adviseren en ondersteunen bij het isoleren van uw woning op een manier die de natuur respecteert en beschermt.
Takkenkamp Fotografie

Conclusie

De Landelijke Aanpak Natuurvriendelijk Isoleren biedt een win-win situatie: woningeigenaren kunnen hun huizen energiezuinig maken terwijl ze de natuur beschermen. Deze integrale benadering draagt bij aan zowel duurzaam wonen als het behoud van biodiversiteit.

Vleermuis