visual biobased

Nieuws

Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB)

9 november 2023

Grootschalige aanpak biobased bouwen

Op 8 november is de Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB) gepresenteerd. Vier ministeries, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), trekken 200 miljoen euro uit om het grootschalig gebruik van biobased bouwmaterialen te stimuleren. Building Balance wordt de uitvoeringsorganisatie van dit plan en gaat gericht aan de slag met het opzetten en ondersteunen van ketens. 

Startsein voor aanpak

De demissionaire ministers Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en Piet Adema (Landbouw) gaven het startsein voor de aanpak.

Ter gelegenheid hiervan brachten de ministers een bezoek aan de provincie Utrecht, om meer te weten te komen over de teelt en toepassing van biogrondstoffen (in de bouw).

Startsein Nationale Aanpak Biobased Bouwen

Biobased isoleren

Na een bezoek aan een boerin die vezelhennep teelt, bezochten zij een woning van woningcorporatie Portaal en aannemer BAM Wonen in Bunnik. Deze woning werd door ons voorzien van biobased dak isolatie. Minister Hugo de Jonge hielp zelf ook een handje bij het inblazen van dit natuurlijke isolatiemateriaal.

De noodzaak van het toepassen van bio based materialen neemt fors toe, er zijn tal van lokale en regionale initiatieven die zich hiermee bezighouden. Het landelijke programma Building Balance, dat gefinancierd wordt vanuit de overheid, initieert, stimuleert en ondersteunt zelfstandige regionale en landelijke ketens; van land naar pand. Takkenkamp is toegewijd aan dit programma en speelt een essentiële rol door te onderzoeken welke gewassen geschikt zijn voor snelle opschaling.

Naast dat biobased materialen goed isoleren heeft het ook een positieve uitwerking op de CO2 impact. Deze wordt zelfs negatief en dat draagt enorm bij aan de grote opgave om de CO2 uitstoot terug te dringen.

 

bijeenkomst biobased bouwen

Onze ambitie?

Momenteel testen we verschillende biobased materialen, om te gebruiken als isolatie. We werken hiervoor nauw samen met onder andere Jan Willem van de Groep en zijn collega's van Building Balance. Bij verschillende lokale projecten wordt al gekeken naar de mogelijkheden voor toepassing in onder andere het dak. Bekijk hier het item dat Nieuwsuur hierover bij ons maakte.

Takkenkamp streeft ernaar om een volledig biobased gevalideerd en gecertificeerd dak isolatie systeem op de markt brengen. Waarbij al onze vestigingen zich bezighouden met het na-isoleren van hellende daken met vezels van regionale bodem. Samen versnellen we de overgang naar een circulaire en op biomassa gebaseerde (bouw)economie.

Lees het artikel: 200 miljoen voor grootschalige aanpak biobased bouwen op de website van Building Balance. 

bijeenkomst biobased bouwen