Restauratie

Restauratie 2018-11-08T08:56:31+00:00

Restauratie is een mooie, maar ook complexe taak en vraagt om een grondige voorbereiding.

Een degelijk onderzoek naar o.a. steen- en/of mortelsoort, vroegere reparaties, gebruikte technieken en het betreffende tijdvak is de basis. Het kleinste detail is van belang. Met al deze kennis wordt een plan gemaakt om tot herstel over te gaan. Dit gebeurt altijd met behulp van de restauratieladder.

Bij de uitvoering werken we met een maatwerkmortel, samengesteld en passend bij het monument. De mortel wordt “compatibel” met zowel de oorspronkelijke metsel- en voegmortel, maar zeker ook afgestemd op de stenen en detaillering. De zorg omtrent het voegwerk is groot: een gedegen voor- en nabehandeling laat de voeg optimaal uitharden en op deze wijze houden we ook voor de komende generaties prachtige panden en ander onroerend in stand. Een heel bijzonder stuk van ons dienstenpakket!

Een specifiek gecertificeerd kwaliteitsproces door ERM en KOMO, veilig door VCA** en goed geregisseerd door ISO 9001:2015.

Advies op maat
Contact