Foto_overleg

Kennisbank: Hulp bij het aanvragen van subsidie

Subsidie aanvragen voor de isolatie van uw huis

Aanvragen van subsidie voor woningisolatie

Bent u eigenaar van een koopwoning in Nederland? Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunt u subsidie aanvragen wanneer u uw woning heeft geisoleerd. De aanvraag moet dan uiterlijk 24 maanden na de installatie van de maatregel(en) binnen zijn. Per type maatregel, zijn wel een aantal voorwaarden verbonden voor het aanvragen van deze subsidie.

Bekijk vooraf op de website van RVO welke voorwaarden er per type (isolatie)maatregel gelden:


Subsidie al bij één maatregel mogelijk

Vanaf 2023 is het mogelijk om ook bij het uitvoeren van één (isolatie)maatregel u al subsidie aan te vragen. Dit kan ook nog op maatregelen die u vanaf 2 april 2022 heeft aangebracht. Wanneer u binnen 24 maanden nog één (of meer) verduurzaammaatregel(en) uit laat voeren, en ook binnen dit termijn de subsidieaanvraag indient, dan verdubbelt uw subsidiebedrag. De 24 maanden gaan in op het moment dat u de eerste maatregel heeft laten uitvoeren.

DigiD

Met de DigiD-app óf DigiD met sms-controle kunt u uw aanvraag indienen. Als u nog geen DigiD heeft, vraag deze dan alsnog aan, dit kan een aantal werkdagen duren.

Let op de meldcode voor uw subsidieaanvraag

Bij de aanvraag van subsidie wordt naar een meldcode gevraagd. Alleen maatregelen die op de meldcode lijst staan komen direct in aanmerking voor subsidie. Het is dus belangrijk dat u al voordat u de maatregel aanschaft, controleert of deze maatregel wel op de meldcodelijst staat. Bekijk hier de meldcodelijst voor isolatiemaatregelen.  Zorg ervoor de dat meldcode op de offerte en de factuur komt te staan.

Wanneer uw maatregel niet op de meldcodelijst staat, kunt u hier alsnog een subsidieaanvraag voor indienen. Het is dan van belang dat u bij uw aanvraag de productbeschrijving en technische documentatie meestuurt. Als de maatregel voldoet aan de eisen, ontvangt u alsnog subsidie. Mocht dit niet zo zijn dan wordt uw aanvraag afgewezen. 

Tijdens het uitvoeren van de maatregelen

U kunt de subsidie pas aanvragen nadat de maatregelen zijn uitgevoerd. U heeft hiervoor ook een bewijs van de installatie nodig, zoals de offerte met (installatie-)factuur.

Foto's maken

Het is belangrijk dat u foto's maakt van de werkzaamheden. Let er hierbij op dat het volgende zichtbaar is op deze foto's:

 • naam
 • merk
 • soort isolatiemateriaal
 • dikte van het isolatiemateriaal

Als u niet aanwezig bent wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd, stuur dan een foto van het etiket en een foto van de codering mee bij uw subsidieaanvraag.

Gegevens op de factuur

Op de factuur moet de uitvoeringsdatum vermeld staan, dus de datum van wanneer de werkzaamheden zijn afgerond. Voor de maatregelen warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet moet ook de installatiedatum vermeld staan. Dit is de datum dat de maatregel aangesloten en werkend is.

De voorbereidingen voor uw subsidieaanvraag

De subsidie moet binnen 24 maanden na de installatie van de maatregelen aangevraagd worden. Om de subsidie aan te kunnen vragen, moet u de volgende bewijzen paraat hebben en/of meesturen:

 • de meldcode van de isolatiemaatregel(en) die u heeft uit laten voeren
 • het aantal m2 isolatiemateriaal dat is aangebracht, exclusief het aantal m2 isolatiemateriaal dat is gebruikt voor uitbreiding van de wooninhoud of het woonoppervlak van de woning
 • de factuur en betaalbewijs van isolatiemaatregelen
 • een omschrijving van het product, met onder andere het typenummer, de naam van het merk of de fabrikant
 • de datum van de aanschaf
 • diktes (isolatiewaarden inclusief de u-waarde)
 • een uitwerking van afmetingen en uitvoering
 • het adres van de woningeigenaar en van het bouw(installatie)bedrijf uitvoerder en/of leverancier, naam en telefoonnummer van de contactpersoon van het bouwbedrijf
 • de datum van het aanbrengen van isolatie
 • het bedrag en de datum van de betaling


Subsidie aanvragen

Via deze link kunt u uw subsidieaanvraag indienen

Takkenkamp is geen subsidie verstrekkende partij en verwijst altijd naar de website van het RVO voor actuele informatie over algemene subsidie op isolatie.

 

Meer weten?

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen wat betreft het verduurzamen van uw woning? Neem dan contact met ons op.

Persoon16