miscanthus biobased isoleren

Biobased isoleren

Isoleren met natuurlijke materialen

In een tijdperk waarin duurzaamheid centraal staat, wint biobased isolatie snel terrein als een milieuvriendelijk alternatief voor traditionele isolatiematerialen. Als u op zoek bent naar duurzame isolatieoplossingen die niet alleen goed zijn voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee, dan is biobased isolatie wellicht iets voor u.

In dit artikel vertellen wat biobased isolatie precies is, de voordelen ervan en hoe het zich verhoudt tot andere (CO2 intensievere) isolatiematerialen. Ook leest u meer over  de beschikbare subsidies voor isolatie en hoe u hiervan kunt profiteren.

Wat is biobased isolatie

Biobased isolatie is een isolatiemateriaal dat wordt vervaardigd uit natuurlijke en hernieuwbare grondstoffen, zoals stro en  inblaasvezels van miscanthus (Olifantsgras)  of in de vorm van dekens en/of platen vlas, hennep, houtwol en andere plantaardige materialen. Deze materialen worden verwerkt tot inblaasvezels, isolatieplaten of -dekens die gebruikt kunnen worden om de warmteoverdracht door de bouwschil te verminderen. Hierdoor wordt het energieverbruik verminderd en de impact op het milieu beperkt. Biobased isolatiematerialen kunnen gebruikt worden voor het isoleren van zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.

De productie van biobased isolatiematerialen biedt een alternatief of aanvullend verdienmodel voor veeteeltboeren. Omdat er CO2 wordt opgeslagen in de gewassen draagt het bij aan het voorkomen van de opwarming van de aarde en aan het voorkomen van verdroging van de bodem in Nederland.

 

miscanthus biobased isoleren

Voordelen van biobased isolatie ten opzichte van traditionele isolatie

Voordelen biobased isolatiemateriaal

Biobased isolatiematerialen worden vervaardigd uit, bij voorkeur lokaal geteelde gewassen in Nederland, zoals stro en miscanthus verwerkt tot inblaas vezels (gehakseld biobased materiaal) worden steeds populairder vanwege hun duurzame eigenschappen en uitstekende isolerende kwaliteiten. Deze materialen hebben verschillende eigenschappen die hen onderscheiden van traditionele isolatiematerialen:

 • Natuurlijke oorsprong: Duurzaamheid: Biobased isolatiematerialen zijn afkomstig van  hernieuwbare bronnen (natuurlijke materialen die opnieuw aan kunnen groeien). Dit draagt bij aan een verminderde afhankelijkheid van niet-hernieuwbare hulpbronnen en aan een verminderde CO2-uitstoot.
 • Goede isolatiewaarde: Ondanks hun natuurlijke oorsprong bieden biobased isolatiematerialen uitstekende thermische isolatie, waardoor het een effectieve barrière vormt tegen warmteverlies in de winter en warmtetoetreding in de zomer.
 • Milieuvriendelijk: Biobased materialen zijn niet alleen minder CO2 intensief  bij het verwerkingsproces, maar slaan ook veel CO2 op tijdens de teelt/groei. Daardoor zijn ze zelfs CO2-positief.
  Als woningeigenaar slaat u veel uitstoot op in uw woning terwijl u  door de lagere energiebehoefte ook nog eens minder uitstoot. Bovendien is het aan het einde van de levensduur biologisch afbreekbaar.
 • Warmtecapaciteit: Veel biobased isolatiematerialen kunnen warmte lang vasthouden. Hitte van de zon in de zomer treedt hierdoor pas na uren de woning binnen (dit wordt faseverschuiving genoemd). Op dat moment is het al avond/nacht en is de buitentemperatuur vaak weer lager dan de binnentemperatuur. De opgeslagen warmte treedt dan dus weer naar buiten in plaast van naar binnen. Dit draagt flink bij aan het wooncomfort. 

Biobased isolatie versus andere soorten isolatie

Bij het kiezen van isolatiematerialen is het belangrijk om de verschillen tussen biobased isolatie en andere soorten isolatie te begrijpen. Hieronder vergelijken we biobased isolatie met traditionele isolatiematerialen op verschillende aspecten:

 • Levensduur: Biobased isolatie heeft  een vergelijkbare levensduur als traditionele isolatiematerialen, mits de woning(schil) goed wordt onderhouden en het isolatiemateriaal op de juiste manier wordt geïnstalleerd en onderhouden. Het is van belang dat u de isolatie laat uitvoeren door een gecertificeerd isolatiebedrijf. 
 • Isolatiewaarde: Dit is onder andere afhankelijk van de specifieke samenstelling en dikte van het isolatiemateriaal. Hoewel de isolatiewaarde van de verschillende biobased isolatiematerialen variëren, liggen de lambda waarde over het algemeen wat lager ten opzichte van traditionele CO2 intensieve isolatiematerialen. Daardoor heb je een dikker pakket nodig om dezelfde isolatiewaarde (Rc waarde) te halen.
 • Kosten: Hoewel biobased isolatiematerialen vaak wat duurder zijn in aanschaf dan traditionele materialen, kunnen de lange termijnvoordelen, zoals energiebesparingen en milieuvoordelen, deze initiële kosten rechtvaardigen. Bovendien ontvangt u een bonus bovenop de reguliere subsidie voor isolatie als u gebruik maakt van biobased isolatiematerialen. 
 • Installatie: Over het algemeen vereist biobased isolatie vergelijkbare installatieprocessen als traditionele isolatiematerialen. Het is van belang dat er gewerkt wordt volgens de beoordelings- (BRL) en uitvoeringsrichtlijnen (URL). Het kan iets meer vakmanschap vereisen vanwege de specifieke eigenschappen van het materiaal.

 

biobased isoleren miscanthus tiny house

biobased isolatie

Nog meer voordelen

Uw woning isoleren met biobased isolatiematerialen biedt verschillende voordelen: 

 • Milieuvriendelijkheid: Biobased isolatie draagt bij aan een verminderde CO2-uitstoot en minimaliseert het gebruik van niet-hernieuwbare grondstoffen.

 • Thermische prestaties: Biobased isolatiematerialen hebben uitstekende thermische eigenschappen. Dit draagt bij aan energiebesparing en een verbetering in het binnencomfort.

 • Gezondheid en veiligheid: In tegenstelling tot sommige traditionele isolatiematerialen, bevatten biobased isolatiematerialen doorgaans geen schadelijke chemicaliën of allergenen,  wat resulteert in een gezondere binnenluchtkwaliteit.

 • Bestaansrecht boeren: Voor veehouders die door stikstof- of andere maatregelen geforceerd zijn af te schalen of hun bedrijfsvoering te veranderen (bijvoorbeeld de veehouders die in of dicht bij Natura2000 gebieden wonen) biedt de productie van biobased isolatiematerialen een mooie aanvulling of alternatief en daarmee toekomstperspectief voor hun bedrijf. Ze kunnen lekker blijven ‘boeren’ ipv de boel te verkopen.

Van land naar pand

Biobased isolatie is niet alleen een belangrijke mijlpaal binnen de bouwsector, maar ook een inspiratie voor een bredere verschuiving naar duurzamere bouwmethoden. Door gebruik te maken van natuurlijke isolatiematerialen zoals stro en miscanthus, dragen we bij aan een groenere en duurzamere toekomst.

De noodzaak van het toepassen van biobased materialen neemt fors toe, er zijn tal van lokale en regionale initiatieven die zich hiermee bezighouden. Het landelijke programma Building Balance, dat hiervoor subsidie heeft ontvangen van de overheid, initieert, stimuleert en ondersteunt zelfstandige regionale en landelijke ketens; van land naar pand. Takkenkamp is toegewijd aan dit programma en speelt een essentiële rol door te onderzoeken welke gewassen geschikt zijn voor snelle opschaling.

Bekijk voor meer informatie onze artikelen:

Meer informatie

Neem contact op met ons deskundige team voor gratis en vrijblijvend advies op maat!

Persoon16