Rc-waarde

De thermische weerstand van een constructiedeel

Wat is de Rc-waarde?

De Rc-waarde is een belangrijke term bij het plaatsen van isolatiemateriaal. De afkorting RC staat voor Resistance Construction, oftewel de thermische weerstand van een constructiedeel. Met de Rc-waarde wordt de isolatiewaarde van constructies als een spouwmuur, een combinatievloer of dubbel glas aangeduid. Hoe hoger het getal, hoe beter de woning geïsoleerd is. De Rc- waarde verschilt voor elk onderdeel van de woning zoals bijvoorbeeld het dak, de gevel en de vloer. Er worden voor al deze onderdelen andere eisen gesteld.

Minimum eisen warmte-isolatie

Vanuit het Bouwbesluit zijn er minimumeisen gesteld op het gebied van warmteweerstand van de constructies voor gevelsdaken en vloeren. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw en renovatie. Voor nieuwbouw woningen/panden gelden de onderstaande isolatie-eisen:

  • Rc-waarde vloer: minimaal 3,7 m2K/W
  • Rc-waarde gevel: minimaal 4,7 m2K/W
  • Rc-waarde dak: minimaal 6,3 m2K/W


Isolatie-eisen renovatie

  • Rc-waarde vloer: minimaal 2,5 m2K/W
  • Rc-waarde gevel: minimaal 1,3 m2K/W
  • Rc-waarde dak: minimaal 2,0 m2K/W


Rc-waarde berekenen

Voordat je de Rc-waarde van constructies of meerlaagse materialen kunt berekenen moet je eerst de R-waarde van de (afzonderlijke) materialen berekenen. Samen vormen de afzonderlijke materialen de constructie. In het meest recente bouwbesluit (NEN 1068) wordt daaraan nog eens een correctiefactor Alfa toegevoegd. Dit om onnauwkeurigheden in de verwerking en opbouw van de constructie te corrigeren.

Om te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 2015 kan de RC-waarde als volgt worden berekend:

rc-waarde-berekenen-isolatie

Uitleg symbolen:
Rc – Warmteweerstand van de constructie in m² K/W.
Rm – Warmteweerstand van de afzonderlijke lagen in de constructie in m² K/W.
Rsi – Warmte-overgangsweerstand binnen (si staat voor surface interior)
Rse – Warmte-overgangsweerstand buiten (se staat voor surface exterior)
α – Correctiefactor (onder meer convectie en onnauwkeurigheden in de verwerking)

*Voor de Rsi en Rse worden de waarden gehanteerd zoals opgenomen in het Bouwbesluit.

Rm-waarde berekenen:
Rm = d / λ   [M2K/W
d = dikte van het materiaal in meters
λ= Lambda waarde of warmtegeleidingscoëfficiënt in W/mK

Voorbeeldberekening:
Stel dat we de Rc-waarde van een binnenmuur willen berekenen, dan ziet een fictief voorbeeld van zo’n berekening er als onderstaand uit.

0,025+0,083+0,13+0,13
__________________ -0,13-0,13
1,05

0,368
_____-0,13-0,13
1,05

Rc-waarde van de binnenmuur is = 0,09 m²K/W.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van verduurzaming? Wij geven graag advies op maat! Vraag een gratis adviesgesprek aan.

Persoon16